Mouhafazat de Alep


Alep - Musée national,Alep
Aleppo - Museum,Aleppo

Musée : entrée
Alep - Syrie

#M11 25 (c) 1989 Yves Traynard

 


Sommaire